Viure l'Any de la Fe

Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització

Print Mail Pdf

Viure_Any_de

Viure l’Any de la fe amb la consciència que se’ns ofereix un temps particular de gràcia. La fe necessita ser repensada i viscuda sempre amb major convicció, coratge i entusiasme perquè a tots aquells que trobem se’ls ofereixi una paraula d’esperança i una mirada d’amor. Aquest material pastoral pretén correspondre al desig del papa Benet XVI. S’ofereix com un instrument senzill i sintètic que repassa les quatre indicacions proposades: confessar, celebrar, viure i pregar. 
Viure l’Any de la fe amb la consciència que se’ns ofereix un temps particular de gràcia. La fe necessita ser repensada i viscuda sempre amb major convicció, coratge i entusiasme perquè a tots aquells que trobem se’ls ofereixi una paraula d’esperança i una mirada d’amor. Aquest material pastoral pretén correspondre al desig del papa Benet XVI. S’ofereix com un instrument senzill i sintètic que repassa les quatre indicacions proposades: confessar, celebrar, viure i pregar.

VIURE L'ANY DE LA FE
Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització
CPL editorial